Porastao broj diplomiranih studenata za 18 posto

HRT, 8.1.2011
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, tijekom 2009. na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj diplomiralo je gotovo 18 posto studenata više nego 2008. Od ukupnoga broja nešto malo više od polovice diplomiralo je po starom programu, a po Bolonjskom procesu njih gotovo 48 posto. Tijekom 2009. diplomiralo je 30.156 studenata, što je 17,9 posto više u odnosu prema 2008., a među njima bilo je najviše studentica – 58,6 posto, što je, navodi se, stabilan broj i u odnosu prema 2008. Po starome studijskom programu diplomiralo je 52,1 posto studenata, a po Bolonjskom procesu njih 47,9 posto. Od studenata koji su diplomirali po Bolonjskom procesu najviše ih je – 57,8 posto, diplomiralo na sveučilišnome preddiplomskome studiju, 38,3 posto na stručnome studiju, na specijalističkome diplomskom stručnom studiju 2,7 posto te na sveučilišnome diplomskom studiju 1,2 posto, a četiri studenta diplomirala su na integriranome preddiplomskome i diplomskom studiju. Najviše diplomiranih bili su redoviti studenti – njih 73,9 posto, a 26,1 posto bili su izvanredni. Od redovitih studenata 65,9 posto studiralo je uz subvenciju troškova školarine, a 34,1 posto studenata sami su plaćali školarinu. Najviše je studenata diplomiralo na fakultetima – 81,3 posto, na veleučilištima 10,7 posto te 6,4 posto na visokim školama. Kad je pak riječ o studentima koji su diplomirali na fakultetima, 80,7 posto ih je diplomiralo na sveučilišnim studijima, 19,3 posto na stručnim studijima, a 1,6 posto na umjetničkim akademijama. S obzirom na dob najviše ih je – 44,5 posto bilo u skupini od 21 do 23 godine, a najmanje – 4,4 posto u skupini do 21 godine. U skupini od 24 do 26 godina bilo je 28 posto diplomiranih studenata, a 13,7 posto u dobi od 30 i više godina.

© 2020 Dragan Primorac. All Rights Reserved