Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Životopis Dragana Primorca

Dragan Primorac životopis

Prof. dr. sc. Dragan Primorac, dr. med., hrvatski je liječnik i znanstvenik. Odlukom Senata Sveučilišta Penn State, jednog od najvećih američkih sveučilišta, imenovan je prvim nositeljem titule “Global Penn State Ambassador” u povijesti tog Sveučilišta osnovanog 1855. godine. Predsjednik je Odbora za međunarodne odnose Američke Akademije za forenzičke znanosti. Profesor je na američkim sveučilištima Penn State University i University of New Haven. Redoviti je profesor u trajnom zvanju na Medicinskim fakultetima Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta u Osijeku i Sveučilišta u Rijeci. Također je profesor na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci. U sječnju 2016. godine gostujući je professor na Xi’an Jiaotong University, College of Medicine and Forensics u Kini. Suosnivač je Sveučilišnog odjela za forenzičke znanosti, Sveučilišta u Splitu i predsjednik Upravnog vijeća Specijalne bolnice Sveta Katarina.

 

Ukupno je objavio oko 250 znanstvenih radova i kongresnih priopćenja iz područja personalizirane i regenerativne medicine, genetike, metaboličkih poremećaja kosti i hrskavice pedijatrije, populacijske genetike. Kao pozvani predavač sudjelovao je u radu više od 150 znanstvenih skupova širom svijeta, a rezultati njegovog rada su objavljeni u najprestižnijim znanstvenim časopisima uključujući Science i Nature. Njegovi radovi su do sada citirani 5100 puta (Google Scholar), dok h-index iznosi 31. Do sada je bio mentor u izradi 11 doktorskih disertacija i 2 magistarska rada. Sa strane partnera iz Republike Hrvatske, vodio je FP 7 projekta “Multi-dimensional OMICS approach to stratification of patients with low back pain”, kojeg EU financira u iznosu od 7.6 milijuna eura.

 

Predsjednik je jednog od najuglednijih međunarodnog znanstvenih društava iz područja forenzičke i kliničke genetike “International Society of Applied Biological Science” u čijem Znanstvenom odboru sudjeluje i pet dobitnika Nobelove nagrade. Suosnivač je Sveučilišnog Odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu te Medicinskog fakulteta u Bavarskoj (Medical School Regiomed). Član je izvršnog odbora International Consortium for Personalized Medicine (ICPerMEd) kojeg je osnovala Europska komisija i koji predstavlja ključno tjelo za razvoj personalizirane medicine u državama članicama EU. Predsjednik je Hrvatskog klastera konkurentnosti personalizirane medicine, Hrvatskog društva za humanu genetiku, Hrvatskog društva za preciznu (personaliziranu) medicinu te Hrvatskog Tematskog inovacijskog vijeća za zdravlje i kvalitetu života. Član je Odbora za genomiku, Hrvatske Akademije znanosti i umjetnosti, a počasni je član Akademije tehničkih znanosti Republike Hrvatske, te “International Crime Analysis Association”, Strukovne udruga kriminalista Republike Hrvatske i Hrvatskog društva forenzičara. 

 

Dobitnik je 21 međunarodne i domaće nagrade uključujući: The Young Investigator Award dodjeljenu od American Society for Bone and Mineral Research, The Michael Geisman Fellowship Award dodjeljenu od Osteogenesis Imperfecta Foundation, The Life Time Achievement Award dodjeljenu od the Henry C. Lee’s Institute of Forensic Science, The University of New Haven’s International Award for Excellence, Presidential Award dodjeljenu od predsjednika The International Association of Forensic Sciences, Državne nagrade za znanost, Mary E. Cowan Outstanding Service Award dodjeljenu od American Academy of Forensic Sciences te odličja „Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića“ i „Reda Ante Starčevića“.

Tijekom rada u SAD-u, on i njegov tim, objasnili su jedan od mehanizama nastanka bolesti krhkih kostiju u djece (Osteogenesis Imperfecta tipa I) i zbog toga otkrića nagrađen je najznačajnijom američkom nagradom za mlade istraživače koju dodjeljuje American Society for Bone and Mineral Research. Nedugo nakon toga objašnjava mehanizam transporta mRNA s prijevremenim terminacijskom kodom (model Nanomelia) te mu se na Sveučilištu Thomas Jefferson dodjeljuje Oustanding Platform Presentation Award od strane East Coast Connective Tissue Society. Među prvim znanstvenicima u svijetu primjenjuje analizu DNA u svrhu identifikacije skeletnih ostataka masovnih grobnica. Autor je u radu o genetskom podrijetlu Europskih muškaraca analizirajući Y-kromosom koji su 2001. godine objavljeni u prestižnom znanstvenom časopisu Science te u radu objavljenom u znanstvenom časopisu Nature u kojem je s genetskog aspekta napravljen veliki iskorak u razumijevanju jedne od najznačajnijih migracija anatomski modernog čovjeka koja se dogodila prije 75 000 godina. Poseban predmet njegova interesa je implementacija načela personalizirane medicine u kliničku praksu te liječenje osteoartritisa novim postupcima uključujući i korištenje mikrofragmentiranog masnog tkiva koje sadrži mezenhimalne matične stanice. On i njegov tim su po prvi put prikazali učinak stanica stromalne vaskularne frakcije (SVF) na hrskavično tkivo u oboljelih od osteoartritisa, a posebno značajne rezultate postiže u integraciji farmakogenomike u kliničku praksu.

 

Tijekom svoje znanstvene karijere prof. Primorac je radio u nizu institucija poput: The University of Connecticut, Health Center, Department of Pediatrics, Farmington, Connecticut; The University Hospital St. Christopher’s, Allegheny University, Philadelphia, Pennsylvania; The Armed Forces Institute of Pathology (AFIP), Rockville, Maryland; The Analytical Genetic Testing Center, Inc., Denver, Colorado; Roche Molecular Systems, Alameda, California and Connecticut State Police Forensic Science Laboratory, Meriden, Connecticut, all in the United States.

 

O rezultatima njegovog rada pisali su najugledniji svjetski znanstveni časopisi poput Science, JAMA i The Lancet te sredstva javnog priopćavanja poput New York Times, USA Today, Chicago Tribune, Hartford Courant, Connecticut Post, Hospital News, News Times, Wall Street International Magazine, Večer (Slovenija), Kleine Zeitung (Austrija), Haaretz (Izrael), Die Presse (Austrija) te gotovo sve domaće i regionalne dnevne i tjedne tiskovine.

 

U ranoj mladosti bio je vice prvak u taekwondo-u bivše države te je igrao za juniore nogometnog kluba Hajduk, Split, a niz godina se bavio atletikom. Tijekom 33. Opće skupštine Europskih olimpijskih odbora u Dubrovniku 2004. godine zbog doprinosa u razvoju sporta, dodjeljena mu je i Srebrena plaketa Europskog olimpijskog odbora, a zbog doprinosa u razvoju taekwondo-a 2015. godine postaje članom Taekwodno Kuće slave (Hall of Fame) koja okuplja vodeće ljude taekwondo-a iz svih krovnih organizacija ovog sporta uključujući The World Taekwondo Federation, International Taekwondo Federation i World Taekwondo Alliance.

 

Od prosinca 2003. godine do srpnja 2009. obnašao je dužnost ministra znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, a prema istraživanjima američkog International Republican Institute (IRI) iz 2007. godine građani Republike Hrvatske su ga proglasili najuspješnijim ministrom u Vladi Republike Hrvatske. Vodeći američki tjednik ‘Newsweek’ je zbog svega navedenog 2010. godine prikazao hrvatski obrazovni sustav jednim od najuspješnijih. Naime, prema istraživanju iz 2010. godine, kojeg su proveli ugledni svjetski znanstvenici među kojima i nobelovci, a koje je objavio američki tjednik ‘Newsweek’, Hrvatska se prema kvaliteti obrazovanog sustava našla na 22-om mjestu u svijetu, ispred SAD-a, Italije, Grčke, Norveške, Portugala, Španjolske, Izraela, i brojnih drugih država. O vrijednosti rezultata obrazovne reforme tijekom mandata prof.dr. Dragana Primorca, svjedoči još jedan pokazatelj: od 20 vodećih država svijeta iz skupine G-20, koje čine 85 posto ukupnog svjetskog bruto nacionalnog proizvoda, 80 posto svjetske trgovine i dvije trećine svjetske populacije, Hrvatska je prema kvaliteti obrazovanja bila bolja od njih 12.

© 2020 Dragan Primorac. Sva prava pridržana