Prof. dr. sc. Dragan Primorac hrvatski je liječnik pedijatar, forenzičar, genetičar i stalni sudski vještak. Od 23. prosinca 2003. do 6. srpnja 2009. godine obnašao je dužnost ministra znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

dragan_primorac_zivotopisRođen je 7.lipnja 1965. godine, u Banja Luci. Od najranije mladosti živi u Splitu gdje je završio osnovnu i srednju školu.
Diplomirao na Sveučilištu u Zagrebu, Medicinskome fakultetu u Splitu 1991. godine. Doktorsku je disertaciju 1997. godine obranio na Medicinskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao »Postdoctoral fellow«, a potom i kao »Faculty Instructor«, radio je više godina na University of Connecticut, School of Medicine, Farmington, USA.

Stručno se usavršavao pri Connecticut Division of State Police, Forensic Sciences Laboratory, Meriden, USA; Armed Forces Institute of Pathology (AFIP), Rockville USA; Analytical Genetic Testing Center, Denver, USA; St. Christopher’s Hospital for Children at Allegheny University of the Health Sciences, Department of Pediatric Surgery, Philadelphia, USA i Roche Molecular Systems, Alameda, California, USA.

Član je Hrvatskoga društva za humanu genetiku, Hrvatske udruge Osteogenesis Imperfecta, Američke akademije za sudsku medicinu (American Academy of Forensic Science) i Američkoga društva za humanu genetiku (American Society for Human Genetics) te su-osnivač Međunarodnog društva za primijenjene biologijske znanosti (International Society for Applied Biological Sciences –ISABS).

Dobitnik je 20 međunarodnih i domaćih priznanja, a među njima i Nagrade za životno djelo Instituta za forenzičke znanosti, Sveučilišta New Haven (Life Time Achievement Award, University of New Heaven, Forensic Science Institute, New Haven, USA) za doprinos razvoju forenzičkih znanosti.

Autor je oko 150 znanstvenih radova i kongresnih priopćenja od kojih je više od 50 indeksirano u CC-u (Current Contest) i SCI-u (Science Citation Indeks).

Kao pozvani predavač sudjelovao je na više od 40 znanstvenih i stručnih skupova širom svijeta. Do sada je citiran više od 1000 puta i time je među najcitiranijim znanstvenicima iz biomedicine u njegovoj dobi u Hrvatskoj (www.scopus.com).

Autor je u više stručnih i nastavnih knjiga u Republici Hrvatskoj, te dviju knjiga objavljenih u SAD-u. Sudjeluje u dodiplomskoj nastavi na medicinskim fakultetima u Zagrebu, Osijeku, Splitu te na prestižnome američkom Sveučilištu Penn State-u, kao i na znanstvenim i stručnim poslijediplomskim studijima medicinskih fakulteta u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Veroni. Mentor je pri izradi 8 doktorskih disertacija, triju magistarskih i dvaju diplomskih radova.

Jedan je od pionira u DNA identifikaciji žrtava rata iz masovnih grobnica te jedan od utemeljitelja analize DNA u sudskoj medicini u Republici Hrvatskoj. Autor je izvornih rezultata o genetičkom podrijetlu Europljana objavljenih u najprestižnijem svjetskom znanstvenom časopisu Science, a posebno je radio na genetičkom podrijetlu Hrvata te naroda Bosne i Hercegovine. Autor je niza radova iz područja forenzičkih znanosti, populacijske genetike, molekularne genetike skeletnih bolesti u djece itd.

O rezultatima njegova znanstvenoga rada priloge su objavljivali: The New York Times, USA Today, Chicago Tribune, Hartford Courant, Connecticut Post, Hospital News, News Times, Quartary, JAMA, Lancet, Science, Profiles in DNA (USA); Vjesnik, Vecernji List, Slobodna Dalmacija, Nedjeljna Dalmacija, Obzor, Arena, Nacional, Banka, Novi List, Jutarnji List, Cosmopolitan, In Flight Magazine-Croatia Airlines (Croatia); Večer (Slovenia); Kleine Zeitung, (Austria); Haaretz (Israel), Die Presse (Austria).

Radio je na Klinici za pedijatriju Kliničke bolnice Split te bio dugogodišnji voditelj laboratorija za kliničku i sudsku genetiku KB Split. Radio je i kao ravnatelj Poliklinike »Sveti Duh II« u većinskom izraelskom vlasništvu.

Predsjednik je Hrvatsko-izraelskog poslovnog kluba i hrvatske humanitarne udruge Cro Unum.

(Detaljnije)