Prof.dr. Primorac se susreo s prof.dr. Struan Grantom

Prof.dr. Primorac se susreo s prof.dr. Struan Grantom, sa Sveučilišta u Pennsylvaniji, SAD, jednim od vodećih svjetskih znanstvenika koji se bave istraživanjem nastanka diabetesa tipa 2 ...