DNK profili zločinaca čuvat će se trajno

Na jesen će Vlada i Sabor raspravljati o prijedlogu hrvatskih i stranih forenzičara da se ustroji DNK baza kriminalaca. Policajcima i forenzičarima, koji zajedno rješavaju najteže zločine, trajna bi zbirka DNK materijala bila od neprocjenjive pomoći

MARINA BOROVAC

DNK pulskog monstruma Damira Voškiona koji ...