Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Za osobite zasluge na području znanosti prof.dr. Dragan Primorac odlikovan ordenom Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića

Predsjednik Ivo Josipović i prof.dr. Dragan PrimoracTemeljem članka 98. Ustava Republike Hrvatske prof.dr. Dragan Primorac odlikovan je ordenom Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića, za osobite zasluge na području znanosti.

Prof.dr. Dragan Primorac se ubraja u vodeće svjetske forenzičare-genetičare, objavio je gotovo 200 znanstvenih radova i kongresnih priopćenja, a prema Google Scholar citiran je više od 2700 puta. Redoviti je profesor na američkim sveučilištima Penn State i New Haven kao i na Medicinskim fakultetima Sveučilišta u Splitu i Osijeku te je suosnivač Sveučilišnog odjela za forenzičke znanosti, Sveučilišta u Splitu.

Do sada je primio 17 domaćih i međunarodnih priznanja, a trenutno obnaša dužnost predsjednika Međunarodnog društva primjenjenih bioloških znanosti (ISABS) te predsjednika Upravnog vijeća Specijalne bolnice Svete Katarine.

© 2020 Dragan Primorac. Sva prava pridržana