Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Promocija prvih magistara forenzičkih znanosti

19. prosinca 2011. na  Sveučilišnom studijskom centru za forenzične znanosti, zgrada Sveučilišne knjižnice Ruđera Boškovića 31, Split,  održala se svečana promocija prvih 57 magistara forenzičkih znanosti, koji su uspješno završili jedan od tri modula ovoga studija: Istraživanje mjesta događaja, Forenzična kemija i molekularna biologija, Forenzika i nacionalne sigurnosti.

Sveučilišni studijski centar za forenzične znanosti osnovan je dana 24. srpnja 2009. godine odlukom Senata Sveučilišta u Splitu. Glavni pokretači i osnivači ovog studija su prof.dr.sc. Dragan Primorac i prof.dr.sc. Šimun Anđelinović, koji su ovaj projekt realizirali uz potporu rektora prof.dr.sc. Ivana Pavića. Sveučilišni studijski centar za forenzične znanosti je jedini ovakav studij u ovom dijelu Europe, a studenti se prilikom upisa mogu odlučiti za slijedeće module: Istraživanje mjesta događaja, Forenzična kemija i molekularna biologija, Forenzika i nacionalne sigurnosti, a od akademske godine 2010/2011 i za modul Financijsko – računovodstvena forenzika. Godišnje se ukupno upisuje 90 studenata, od čega 9 stranih državljana. U nastavi studija forenzike uključeno je 140 doktora znanosti sa svih Hrvatskih sveučilišta i niza znanstvenih institucija iz domovine i inozemstva.

Izniman uspjeh Studija forenzičnih znanosti Sveučilišta u Splitu je potpisivanje ugovora o suradnji s dva vodeća američka Sveučilišta iz područja forenzičkih znanosti. Tako je 24. svibnja 2009. s Institutom forenzičkih znanosti Henry C. Lee Sveučilišta New Haven iz SAD-a potpisan sporazum o suradnji, a 16. lipnja 2011. godine je potpisan ugovor o suradnji s američkim sveučilištom Penn State.

Prvi diplomirani magistri forenzičkih znanosti imat će veliku ulogu u borbi protiv organiziranog kriminala, gospodarskog kriminala te međunarodnog terorizma i bitno doprinjeti sigurnosti Republike Hrvatske ali i cijele regije.

Vjesnik, 20. 12. 2011.
Slobodna Dalmacija, 20.12.2011.
Jutarnji list, 20. 12. 2012.

© 2020 Dragan Primorac. Sva prava pridržana