• BOL/ZAGREB – U Bolu, na otoku Braču danas počinje 7. ISABS konferencija forenzičke, antropološke i medicinske genetike. Organizatori konferencije, koja traje do 24. lipnja, su Međunarodno društvo primijenjenih bioloških znanosti (International society for applied biological sciences • ISABS). Klinika Mayo. Sveučilišta Penn State i New Haven iz SAD-a te Sveučilišta u Rijeci. Splitu i Osijeku.
  Neke od tema znanstvenog skupa su: genetska osnova bolesti, personalizirana genomika, molekulama dijagnostika i molekulama terapija, a teme iz područja forenzičnih znanosti uključuju: važnost forenzičnih znanosti u borbi protiv kriminala i međunarodnoga terorizma. važnost analize DNA u sudsko-medicinskoj praksi, DNA baze podataka u otkrivanju počinitelja kaznenih dijela, analizu biljne i životinjske DNA u svrhu forenzičnih vještačenja, molekularnu antropologiju, istraživanje podrijetla naroda, DNA identifikacije žrtava masovnih katastrofa, i sl.
  Na konferenciji će sudjelovati više od 550 sudionika i 75 predavača iz 40-tak država, vodećih znanstvenika s uglednih svjetskih institucija. U kliničkom dijelu skupa posebno će se obraditi novi molekularni postupci i metodologije pri ranoj dijagnostici karcinoma, klinički značaj tiriojlirajućih tumorskih stanica, imuno terapija u liječenju karcinoma, te novi postupci u liječenju AIDS-a i prenatalne dijagnostike.

 • 0 Comments

  Take a look at some of the responses we've had to this article.

 • Leave a Reply

  Let us know what you thought.

 • Name (required):

  Email (required):

  Website:

  Message: